Nieuwe Open Leerdag!

Al zeggen we het zelf, onze eerste Open Leerdag in juni was een succes. Daarom nu een tweede versie rond het thema: Leven in Transitie: alle hens aan dek?!? Hier een deel van de uitnodiging:

Transitie, veerkracht, duurzame ontwikkeling, …


Het zijn woorden en concepten waarop maatschappelijke veranderingsprocessen steeds meer gebaseerd zijn. Dat geldt voor de transitiesteden en –gemeenten waarbij actieve burgers zich klaar maken voor een oliearme samenleving. Steden, provincies en regio’s willen klimaatneutraal zijn. Transitiearena’s rond duurzaam materialenbeheer (Plan C) en duurzaam wonen en bouwen (Duwobo) brengen actoren vanuit verschillende hoeken samen om aan doorbraken te werken. Ook het midddenveld organiseert zich om haar steentje bij te dragen. Doorbraken, waarvan ook sprake is in Vlaanderen in Actie en de Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling, en waarmee de Vlaamse overheid een competitieve, duurzame regio wil realiseren. Transitie van een hele gemeenschap lukt niet alleen met technologische doorbraken, maar ook niet alleen met individuele acties of structurele veranderingen. Het is eigenlijk een culturele transformatie die alle velden beroert. Zo’n culturele omslag laat zich niet sturen of managen, maar is gebaseerd op principes zoals zelforganisatie en adaptief leren. Dat roept heel wat vragen op.

Kennen we de voorwaarden voor een geslaagd co-creatief partnerschap ten dienste van het geheel?
Stimuleren de grote transitie-initiatieven zelfsturend ondernemerschap?
Wat soort leiderschap is effectief in transitieprocessen?
Hoe laten we dingen organisch groeien, waardoor de meest geschikte initiatieven op het juiste moment tevoorschijn komen en mekaar bevruchten?
Hoe en waar leren we van en met elkaar?

Mensen bijeenbrengen en hen de ruimte geven om met elkaar te spreken over wat er werkelijk toe doet en samen te leren en te reflecteren, ervaren we als een essentiële stap hierin.
We nodigen daarom iedereen die met deze vragen begaan is uit voor een Open Leerdag. Een dag om stil te staan en te ontdekken wat er nog meer mogelijk is, nu en in de toekomst.

Het geheel kadert in de Art of Hosting. Dit is de spreeknaam voor een set van methodieken, een trainingsprogramma en een internationaal netwerk van mensen die voortdurend zelforganisatie en reflectie toepassen in leven en werk. Ook in Vlaanderen.
Op het programma:
• ontdekken wie en wat allemaal begaan is met transitie in Vlaanderen
• kennismaken met methodieken voor zelforganisatie en collectieve reflectie
• wat we leren meteen toepassen en in de ervaring bouwen aan bestaande en/of nieuwe projecten
• ons laten inspireren door elkaars projecten, plannen en realisaties
Graag tot woensdag 20 oktober!

Erik, Ivo, Julie, Ria en Rik

Locatie: La Foresta, Leuven
Contact: aohvlaanderen@gmail.com
Practische gegevens en inschrijven

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *