De warme kracht van wakkere burgers

Ze bestaan. De steden die hun burgers betrekken. De ambtenaren die werken met nieuwe vormen van participatie. De burgers die zich geroepen voelen en vrijwillig hun verantwoordelijkheid opnemen. Akkoord, ze staan nog niet in het centrum van de aandacht. En ze hebben ook nog niet het magische aantal van de kritische massa bereikt. Maar ze bestaan, en ze verzetten bergen.

In Genk bijvoorbeeld, waar het voorbije jaar meer dan 40 Genkse burgers en ambtenaren van heel diverse achtergronden samen hun mede-Genkenaren ‘uitdaagden’ tot goede gesprekken over de samenleving. De stad deed beroep op het bureau Change Designers om deze mensen op te leiden en het proces vorm te geven. Het gevolg: participatieve methodieken zoals cirkelgesprekken, Open Space Technologie en World Café zijn voor deze uitdagers en de betrokken stadsdienst geen loze woorden meer. Ze passen het gewoon toe, op hun eigen, creatieve manier, aangepast aan hun unieke context. En genieten daarbij van de onwaarschijnlijk warme steun van hun mede-‘Genks’.

Als co-initiator en begeleider van deze groep heb ik wondere dingen beleefd. Ik zag hoe mensen open bloeiden, hoe ze talenten in zichzelf en de ander ontdekten die ze nooit hadden vermoed, ik beleefde hun dieptepunten en de euforie van hun successen, wentelde me in de toenemende warmte van de groep, huilde mee wanneer het moeilijk liep en genoot van hun vertrouwen en hun vastberadenheid om dit project te doen slagen. En bovenal: ik merkte hoe ik zelf groeide in dit alles, naar meer diepgang, meer inzichten, meer samenwerking, meer lef om te zien wat gezien moet worden en te doen wat gedaan moet worden.

In september 2010 is de ‘tweede lichting uitdagers’ begonnen – een groep die zich gaandeweg nog verder uitbreidt. Niet dat de pioniers ermee ophielden: velen van hen blijven actief bezig, steken zelfs nog een tandje bij door meer te gaan focussen op heterogene gesprekken en groepen die ze nog niet bereikten. Belangrijk is ook de inbedding van de oogst uit die gesprekken in de realiteit van het stadsbestuur. Dat is dan ook de focus van 2011: de twee sporen – burgers enerzijds en stadsdiensten anderzijds – in elkaar vervlechten aan de hand van grote convergerende open tafelgesprekken. Gedragen en begeleid door De Genks.

‘Eenmaal een uitdager, altijd een uitdager’, zeggen we wel eens al lachend in de groep. En dat klopt. ‘De Genks’ doet iets met je. Het verandert je kijk op het leven van alledag. Het werkt aanstekelijk. Ook al blijft het hard trekken aan de tergend traag veranderende maatschappij, ‘De Genks’ halen hun drijfkracht uit de wetenschap en de proefondervindelijke ervaring dat het mogelijk is om van een groep vreemden met uiteenlopende meningen een warme gemeenschap te maken die in niets hoeft in te boeten aan diversiteit.

Zie ook www.degenks.be
De Genks op facebook

Stien


Hier is een foto-verslag van Café Verwondering rond De Genks.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *