Die dag, aan de blauwe tafel

Proaction café over Blauw op de Open Leerdag Spiral Dynamics (17 feb 2012)

Laten we het toegeven: die vrijdag in februari waren er weinig-blauw-liefhebbers in de Oude Abdij te bespeuren. Zij die door de tafel aangetrokken waren in de eerste ronde, hadden dat vooral te danken aan de stoel die daar vrij was. En het mooie tafelkleedje natuurlijk…

Toch kwamen we tot een aantal gewaardeerde kwaliteiten van blauw:
• door een kader uit te zetten, creëer je ruimte om creatief te zijn
• het is vooral een cognitief middel, dat structuur, stabiliteit, oriëntatie en duidelijkheid biedt, waardoor er rust in de chaos mogelijk is en het veiliger aanvoelt
• ook woorden als kapstok, referentiekader en, haha toepasselijk, blauwdruk komen naar boven

Ronde 2: voor welke kleur voel je het meeste weerstand? Overrompeling aan deze tafel… en het zit heel diep. Blauw in overdrive:
• is niet meer menselijk, zelfs een monster met veel koppen & poten
• creëert schaarste en angst voor vrijheid, verantwoordelijkheid worden ingeperkt en gevoelloos gemaakt
• houdt de mensen braaf, kan leiden tot protectionisme, koele macht, rigiditeit en fundamentalisme
• verhindert uniciteit, deelt op in hokjes, is normerend, zwart-wit denken
• verslikt zichzelf in procedures, dogma’s en logheid
• “big brother is watching you”

Als ik durf suggereren dat blauw toch ook mooie kanten heeft, komt er snuivend ongeloof. Pas later realiseer ik me dat deze persoon zo graag het spiral dynamics-verhaal op de tijdslijn verder wou horen. Verhaal, tijdslijn, blauw kan zó dragend zijn ; – )

Blauw in Spiral Dynamics

Blauw

Blauw streeft naar de absolute waarheid, er is slechts één juiste wijze van denken of bestaan.

Het kernwoord van blauw is Orde. Dat kan zich vertalen in patriotisme en in dogma. Je voelt je schuldig als je je niet aan de groepsnormen conformeert. Schuldbewuste gehoorzaamheid aan hogere autoriteiten, aan de wet. “Mag dat wel?”

Ieder kent zijn plaats, en dat werkt. Discipline is zeer strikt, maar wordt als fair ervaren. Werkt zeer goed in het industriële tijdperk: standaardisatie, 9 tot 5 denken.

Blauw management is moralistisch, voorschrijvend. Organisatiestructuur is piramidaal (godsdiensten, overheid). Collectief staat voorop.

Zelfrealisatie: nauwgezette toewijding, zelfopoffering als weg naar een extatische verbinding met het hogere, de perfecte dienaar, charismatisch leiderschap.

Blauw is de 4de kleur in het model van Spiral Dynamics.

Roeselare 2030 laat burgers de toekomst mee vormgeven

Dit bericht is overgenomen van de blog van Levuur, maar ik vond het wel interessant om te laten weten wat er zoal gaande is in participatieland.

“Hoe ziet jouw ideale Roeselare er uit in 2030?”. Met deze vraag trekken de komende weken zo’n 50 ambtenaren van Roeselare naar hun inwoners. Ze organiseren de komende zes weken naar schatting 100 droomsessies op onverwachte locaties, in livings en in scholen, in de bib en op de bus… Via www.roeselare2030.be kunnen burgers ook online meedromen. Deze gemeenschappelijke dromen worden via een groot stadsdebat in mei 2012 vertaald naar concrete acties. De hieruit volgende eindnota zal een oriënterende toekomstvisie bevatten die de komende jaren politici, ambtenaren en middenveld moet blijven uitdagen en inspireren.

Met dit stadsbrede project verkent Roeselare nieuwe grenzen van participatie en democratie. Het participatieproject Roeselare 2030 is alvast op twee vlakken grensverleggend.

Ten eerste blijft de inspraak niet beperkt tot het aanbrengen van dromen. Burgers leveren ook een actieve bijdrage bij het doorvertalen naar concrete acties. Het vorm geven aan de lokale toekomst wordt zo een gedeelde verantwoordelijkheid van burgers, middenveld en overheid.

Ten tweede legt het project een maximaal eigenaarschap bij het stadsbestuur en ambtenaren. Zo’n 50 “ambassadeurs-ambtenaren” kregen een opleiding als facilitator. Zij spelen een centrale rol in het verzamelen van dromen. Tegelijk versterkt dit project ‘al doende’ meteen ook de knowhow van stadsdiensten over het opzetten van stadsbrede participatietrajecten.

Benieuwd naar de effecten op lange termijn!?!