Dadelen – een nieuw initiatief in Vlaanderen!

Deze email ging deze middag de wereld in:

Een goede dag,

Interesse in een nieuwe manier om mee te bouwen aan de wereld van morgen? Op 29 mei, 15.30 en/of 18.30 tot 21 uur in het Kaaitheater (Brussel) gaat het DADELEN van start!

Hierbij nodigen we je persoonlijk uit jouw bijdrage te leveren aan dit bijzondere initiatief.

Als bijlage vind je meer informatie.Kan je ons laten weten of je er bij zal zijn? En of je rond 18 uur mee wil eten?

Wil je ons helpen door deze uitnodiging door te sturen naar drie mensen, waarvan jij vermoedt dat ze hier graag aan mee willen werken?

Hartelijke Dadelgroeten,

Jim Baeten, Igor Byttebier, Ria Baeck, Geert Sturtewagen, Ilse Dries
———————
Hieronder de volledige uitnodiging: (sorry, het mooie logo moet je hier even missen)

Transitie gaat over de wereld van morgen
en hoe die vandaag begint.

We bewegen ons richting een wereld waarin we op nieuwe manieren met mekaar en onze omgeving zullen omgaan. Aan deze ommezwaai tot een ecologische en sociaal warme maatschappij dragen we nu al bij. Grote veranderingen beginnen vaak met concrete acties door een kleine groep mensen. Dadelen is één van deze nieuwe initiatieven.

Als je waardevolle transitie-inzet van anderen wil waarderen,
Als je gezamenlijke projecten zichtbaar wil maken
zodat velen kunnen zien wat er mogelijk en gaande is,
Als je eigen transitie-initiatieven met anderen wil toetsen,
en je zoekt steun voor je project bij een gemeenschap,
Als je via je eigen bijdrage deel wil zijn van een grotere beweging, …

Dan ben je welkom!
2 instapmomenten: 15.30 of 18.30

15.30: Welkom met koffie en thee
16.00: Officiële opening van het Dadelen project.
Welkom en kadering door Jim Baeten en Igor Byttebier
16.30: Gezamenlijk onderzoek: Hoe kan dadelen, als complementair systeem, mee
onze projecten en ideeën helpen realiseren? (Open Space)
18.00: Buffet
19.00: Tweede deel Open Space
20.30: Gezamenlijke afsluiting

Prijs: Kaaitheater aangeboden
Organisatie vrijwillig gegeven en gekregen
Eten en drinken: ter plaatse te betalen.

Inschrijven en informatie: dadelen123@gmail.com

Vanwege het Dadelen-kernteam:
Jim Baeten, Igor Byttebier, Ria Baeck, Geert Sturtewagen, Ilse Dries


Een complementair waarderingssysteem voor transitiepioniers:
Transitieprojecten helpen realiseren
Levendige transitiegemeenschap laten ontstaan

Dadelen is een actief experiment om met een daadkrachtige bovenlokale transitiegemeenschap bij te dragen aan de ommezwaai tot een ecologische en sociaal warme maatschappij.

Dadelprojecten
Dadelprojecten zijn waardevolle concrete initiatieven met bovenstaande ambitie. Elk project heeft één of meerdere pioniers. Dadelaars ondersteunen mekaar om deze projecten tot stand te brengen.

Dadelkracht
Dadelaars verbinden zich ertoe min. 8 dagdelen per jaar voor de dadelgemeenschap beschikbaar te zijn, als vrager of als gever. Ze maken zich kenbaar via dadelen.be zodat andere dadelaars op hen beroep kunnen doen. Fysieke ontmoetingen (voor ideeën, leren, ontwikkeling, samenwerking, enz.) vormen de kern van de activiteiten, maar dadelaars kunnen ook diensten voor mekaar verrichten op afstand.

Wederzijdse waardering
Dadelaars waarderen elkaar voor de transitie-inspanningen: het gaat dus zowel om mensen die kennis-, netwerk- of daadkrachtsteun willen geven als mensen die deze steun kunnen gebruiken.

Waarde
1 dagdeel = 10 of 20 dadels. Dadels hebben geen eurowaarde, zijn intrestloos en zijn enkel bruikbaar binnen de dadelgemeenschap. Dadelaars hebben de intentie jaarlijks evenveel dadels naar de gemeenschap te brengen als eruit te halen.

Dadelgemeenschap
Dadels zijn slechts het instrument waarmee dadelaars mekaar waarderen voor hun toegevoegde waarde. De kern en kracht van dadelen bestaat uit de menselijke waardering die dadelaars voor mekaar, voor hun projecten en hun transitie-inspanningen voelen en de bijdrage die ze voor mekaar willen leveren.

Kader
Het is niet de bedoeling om heel Vlaanderen, of iedereen, in het dadelproject te betrekken maar wel aan te tonen dat een ander waarderingssysteem mogelijk is naast het eurosysteem én wat het effect er van kan zijn op een activiteitengemeenschap of op de samenleving.