Weglopen. Doorlopen.

Er is een nieuw boek uit (Engelstalig), waar vele projecten in beschreven staan die opgezet of gedragen worden door vele vrienden en bekenden. Je zou kunnen zeggen dat het mensen zijn van mijn stam. Hoewel ze in verschillende omstandigheden leven – oa Mexico, Brazilië, India enz. – zijn we toch met hetzelfde bezig.

Dat ‘hetzelfde’ kan je omschrijven als een zoekproces – in het concreet doen dan weliswaar – naar het wat en hoe van een wereld meer in balans, een wereld waar iedereen en alles kan floreren. Het boek noemt Walk Out Walk On. A Learning Yourney into Communities daring to Live the Future Now.

Walk Out Walk On. Weglopen. Doorlopen.

Weglopen van het huidige, industriële, kapitalistische system en zijn vele onrechtvaardigheden en zijn vele dysfuncties. Doorlopen naar het nieuwe. Uitproberen. Met de middelen die voorhanden zijn. Leren van en met elkaar. Een stap verder. Deze weglopers-die-doorlopen zijn cruciaal om onze nieuwe wereld vorm te geven stellen de auteurs. Dit weglopen-doorlopen wordt in het boek concreet gemaakt in zeven principes; of nieuwe concepten misschien.

Van Opschalen naar Dwarsschalen – From Upscaling to Scaling Across
Ik kreeg altijd al de kriebels als mensen zich begonnen af te vragen hoe ze nieuwe en succesvolle ideeën of projecten konden opschalen. Mentaal begreep ik lange tijd niet waarom dat zo was, maar ik wist van binnen dat het niet juist was. Elke situatie is anders, elke cultuur doet de dingen anders, elke grond heeft zijn specifieke kenmerken… Opschalen veronderstelt gelijkvormigheid die niet bestaat in de menselijke en natuurlijke omgeving. Dwarsschalen lijkt beter te werken: mensen ontmoeten die het anders doen, van hen leren, samen creëren, een nieuw idee mee naar de eigen situatie nemen, daar uitproberen en aanpassen.

Van Macht(smisbruik) naar Spel – From Power to Play
Ik heb net een gesprek afgerond met Alain en Rik, samen maken we deel uit van een vijfkoppig kernteam dat het project Transitie Open Space opzet, draagt en waarmaakt. Ieder van ons was blij met de co-creatie die gebeurde; die generatieve energie waar er geen druk is om te presteren, waar niemand de baas is, maar waar ieder zijn/haar eigen gift kan inbrengen – kan spelen! – om zo tot een mooi resultaat te komen. Niet het spel als een aparte activiteit toegevoegd aan de rest, maar als een houding – een bepaalde losse, vrije, cratieve energie – in alles wat je doet. Heerlijk!

Van Probleem naar Plek – From Problem to Place

Als je iets van de gewenste toekomst wil waarmaken, kan je niet anders dan iets te gaan doen. Maar anders dan tot nu toe. Het doen hier, op je eigen plek, waar je woont en/of werkt. Praten alleen is niet voldoende. Problemen analyseren is ook te weinig. Onze aandacht en inspanningen gaan best naar een concrete plek en de plaatselijke mogelijkheden – niet alleen naar de problemen – die het biedt. Kasteel Nieuwenhoven is zo’n plek waar een groep mensen uitprobeert wat het leven in deze tijd van transitie kan zijn.

Van Efficiëntie naar Veerkracht – From Efficiency to Resilience
Is het efficiënt om tijd en energie te spenderen aan mekaar diepgaand te leren kennen om zo een creatief team te worden, zonder te weten of we wel zullen worden vergoed? Niet in klassiek-economische termen. Maar het brengt ons wel een stevige basis van waaruit we met vele, verschillende en onverwachte omstandigheden kunnen omgaan. Het maakt van ons kernteam een sterk energetisch vat waarin we vele gasten kunnen ontvangen in een groot zelf-organiserend evenement.

Van Transacties naar Giftcultuur – From Transacting to Gifting
Transactie zegt “voor wat, hoort wat”. Maar wat als onszelf openstellen voor onverwachte – en niet geplande – giften meer natuurlijk is, misschien dichter staat bij de essentie van ons mens zijn? Wat als geven – ten dienste van het geheel, van de hele gemeenschap – inherent goed voelt en ultiem betekenisvol is? Welke goederen en diensten horen thuis in de wereld van transacties en ons huidige geldsysteem, welke diensten zijn beter gediend met een ander, aanvullend systeem? We zullen het niet weten als we niet experimenteren, niet spelen met de mogelijkheid. In de achtdaagse Transitie Open Space zal dit experiemnt als een rode draad door het evenement lopen.

Van Interventies naar Vriendschap – From Interventions to Friendship
Verwachten we diep van binnen niet dat de regering – lokaal, nationaal, globaal – onze precaire situatie anno 2011 voor ons zal oplossen? Of misschien de bedrijven die toch zo veel macht (lijken te) hebben? Maar interventies van bovenaf lijken vaak niet op tijd te zijn, of gaan niet ver genoeg, en zeker en vast kunnen ze nooit het engagement genereren dat er nodig is om onze complexe situatie ten gunste te keren. Het doorlopen naar een wereld die gestoeld is op nieuwe, holistische waarden zal samen moeten, ook gedreven vanuit groepjes hier en daar, vanuit burgers met een passie – naast nieuwe initiatieven in overheid en bedrijven. Samen, gebruik makend van de enorme diversiteit die we zijn en hebben, en gebaseerd op diepe vriendschap die de verschillen waardeert, en weet dat we ze nodig hebben.

Van Held naar Host – From Here to Host
Aangezien ik de Art of Hosting (Meaningful Conversations) diep in mijn hart draag, betreur ik het dat host zich niet makkelijk laat vertalen. Gastvrouw/heer zijn. Ja, maar in een zeer ruime betekenis dan: hosten van de fysieke ruimte – met aandacht voor details, natuurlijke vormen, schoonheid enz.; hosten van het proces van een bijeenkomst of een langer traject – hoe kan iedereen eerst aanwezig zijn vooraleer te starten met de conversatie of het werk, hoe zorgen dat elke stem gehoord wordt enz.; en ook hosten van de energie – Voelt het juist? Missen we iets? Wat wil er geboren worden? Het is voor mij duidelijk dat de leiders die we nodig hebben in de toekomst niet de klassieke helden zijn die het allemaal weten en ons kunnen leiden naar succes. Leiders zullen meer host zijn: mensen uitnodigen tot mee doen, de condities creëren dat zelforganisatie kan floreren, en zien wat de dieperliggende patronen zijn in het geheel en daarop verder borduren.

Dit allemaal om jullie warm te maken en uit te nodigen dit boek te lezen én deel te nemen aan de Transitie Open Space, een achtdaags doe-het-zelf festival op Kasteel Nieuwenhoven waar we samen zullen denken, praten en doen rond de vraag: Hoe samen een stap verder? Waar we samen al deze principes zullen leven, er mee experimenteren en leren. Een stap weg van het oude dat niet meer bevredigend werkt. Een stap verder naar de toekomst die we willen, en samen zullen moeten ontdekken.

Van harte welkom!

Alle informatie en inschrijving op de website.

Een doe-het-zelf transitiefestival!

Geboren tijdens de Open Leerdag rond Transitie, waar stemmen opgingen om de Open Space – en de talrijke boeiende gesprekken – veel langer te laten duren… Alain van Echelpoel nam de uitdaging op, voelde zich geroepen, en hier is de aankondiging!

Transitie Open Space: samen een stap verder!
8-16 juli 2011
Kasteel Nieuwenhoven

Hoe zijn wij zelf
het voedsel en de energie
voor het goede leven van de toekomst?

Wij merken dat vele mensen in één of andere vorm voelen dat we ‘in transitie zijn’. Velen zoeken informatie, volgen cursussen, lezen boeken maar weten niet echt hoe en waar te beginnen in hun eigen tuin of hun eigen buurt. Daarnaast zien we ook een gemis aan verbindingen tussen mensen die deskundig zijn in een deel van het hele transitieverhaal: permacultuur-mensen, lokale transitie- en transitiearena-mensen, artofhosting-mensen, systeemdenken-mensen, duurzaamheids-mensen, participatie-mensen, nieuwe economie-mensen enz.

Wij willen daarom graag een kader aanbieden waar we kunnen samenkomen, verbinden, uitwisselen, van mekaar leren en samen inspirerende initiatieven opzetten! We willen een stap verder zetten; én hoofd (kennis en informatie), én hart (verbinding en engagement) én handen (dingen doen ter plekke én thuis) verbinden. We willen ons richten op dingen in de wereld brengen van alledag, hoe klein of hoe groot ook!

Dit wordt dus een doe-het-zelf transitie festival waar je kan leren van inhoud én proces. Door het zelf beleven en ervaren én door zelf je eigen aanbod te brengen, willen we ons als het ware herscholen en stimuleren naar concrete actie daar waar we leven en werken.

Als kernteam staan we voor kwaliteit, levendigheid én plezier! We brengen onze verschillende kwaliteiten samen in een vlot draaiend geheel; voor onszelf om van te leren maar ook om dit samen-creëren door te geven aan iedereen.

Structuur van de week:

8 – 10 juli VERKENNEN VAN TRANSITIE IN ZIJN VELE ASPECTEN

 • aankomst op vrijdagavond, met rondleiding op het terrein
 • kennismaking met elkaar en de collectieve wijsheid die we samen bezitten
 • verkennen van vele verschillende aspecten van transitie: persoonlijk en maatschappelijk, denken en doen enz.
 • relatie met de plek, de aarde en de globale context
 • transitie, permacultuur en art of hosting als ‘levende’ technieken om te ervaren

11 – 14 juli: ONDERZOEKEN: SAMEN EN ZELF

 • meer leren – meer onderzoeken – meer ervaren – meer doen: de agenda van deze midweek wordt door de aanwezigen zelf samengesteld, elke dag opnieuw: een leerproces in het volgen van je eigen passie en verantwoordelijkheid! (Open Space Technology)
 • open aanbod van leuke randactiviteiten door wie er zin in heeft! Jij?

15 – 16 juli: TRANSITIE: EEN STAP VERDER! – HOE? WIE? WAAR? WAT?

 • Wat is mijn persoonlijke, volgende stap in transitie?
 • Zijn er nieuwe projecten die willen geboren worden? Of nieuwe dimensies voor de bestaande?
 • En wat is een volgende stap op macro-niveau? Meer verbinden? Hoe?
 • Feest op vrijdagavond, open voor iedereen!

We hopen op veel volk dat alle dagen meemaakt, maar elk blok kan ook apart gevolgd worden.

Verblijf en financies

Kasteel Nieuwenhoven is een inspirerende plek: als thuisbasis van de permacultuurschool in Vlaanderen, een CSA voor lokale groententeelt met Samenland, en naast een aantal kasteelkamers veel ruimte om te kamperen, te wandelen en in de zon te genieten.

We willen prijzen maken die iedereen de kans geven om dit gebeuren mee te maken, maar we willen ook een zekere vergoeding voor ons geleverd werk. Mogelijks experimenteren we met tegenprestaties in natura of een soort plaatselijke munt?

Dus:

 • Noteer de data in je agenda en maak anderen nu al warm om mee te komen!
 • Als je kriebels voelt om op één of andere manier bij te dragen, laat het ons weten!

Volgende maand sturen we dan het programma met inhoud, prijzen en inschrijving

Hartelijke groeten van het kernteam

 • Alain Van Echelpoel – met passie rond nieuwe economie en permacultuur
 • Peter Stulens – en het team van Kasteel Nieuwenhoven (Jeanne Hoogenboom, Taco Blom, Erwin Van Brussel): administratie, organisatie, verblijf, permacultuur
 • Ria Baeck – initiatiefneemster van Levend Vlaanderen en Art of Hosting in Vlaanderen en België
 • Jeanneke Van de Ven – Transitienetwerk Vlaanderen en Aardewerk
 • Rik Verschueren – met passie rond buiten-werk en dialoog

Contact en informatie:

Email: info@kasteelnieuwenhoven.be

Tel.: 011/68 64 10

Open Leerdag Leven in Transitie

IMG_3902

Iets schrijven over de Open Leerdag Leven in Transitie staat op mijn lijstje van dingen te doen… maar ik heb geen goed overzicht lijkt me, want er gebeurde zo veel die dag…

veel interessante ideeën…
mensen uit veel verschillende contexten…
veel conversaties die te kort waren en wegens tijdsgebrek moesten stoppen terwijl het net interessant werd…

Ons team van vorige keer was lichtjes gewijzigd. Dirk en Stien voelden niet de passie of hadden niet de energie om de voorbereiding van het hosting proces mee te maken; maar anderzijds vroegen we Rik – wegens zijn interesse in transitie – om aan te haken. Het was duidelijk dat de tijd en energie die we in het voorjaar hadden besteed aan het bouwen van ons gezamenlijke veld nu zijn vruchten afwierp. We kennen mekaars deskundigheden én leerpunten, we weten waar we mekaar moeten aanporren en waar we soms uit de bocht gaan…

AoH Open leerdag transitie voorb

Het ging dus vrij vlot in de voorbereiding, hoewel we pas aan het eind van de zomervakantie op dreef kwamen en het effe duurde voor iedereen een overzicht had van wie en wat in het Vlaamse transitiewereldje. Het was een beetje spannend toen we begonnen met uitnodigen, maar de eerste 8 à 9 mensen waren er vlug. Inschrijvingen bleven binnen druppelen tot de laatste dag. Uiteindelijk zaten we met 34 in de kring.

Het was voor ons duidelijk dat Erik zou openen omdat het zijn passie en zijn verlangen was om al deze mensen samen te brengen. Hij gaf het kader mee van zowel de spelers in het Vlaamse transitieveld als van Art of Hosting, in zijn eigen vertellende stijl. We waren vertrokken!

IMG_4104

Dan een kennismaking: zowel met elkaar als met de vier kwadranten (bouwend op Ken Wilber) die altijd en overal tegelijk aanwezig zijn. ’t Was tof om er op deze manier – letterlijk – in te stappen en nieuwe mensen te leren kennen. Rik en Ivo hadden er hun werk van gemaakt en het nuttige aan het aangename gepaard. Fascinerend ook om te zien dat er een vrij gelijke verdeling van mensen was verspreid over het hele veld; èn heel wat mannen in het van van Ik-Innerlijk! Trouwens dat was ons al opgevallen van in het begin: veel meer mannen dan vrouwen onder de deelnemers; net andersom dan in de vorige Open Leerdag rond Participatie.

IMG_3979

Dan was het tijd om het diepere en ruimere gesprek te openen om te kunnen starten vanuit een gezamenlijke basis. World Café is hiervoor een zeer geschikt instrument. De techniek en de principes zijn helemaal in lijn met de wereldvisie van levende systemen. Het brengt ons – door het wisselen van gesprekspartners doorheen de drie rondes – in een soort van chaos. In ieder geval is voor even het overzicht op het geheel kwijt, maar de minimale structuur die ook de dingen weer samenbrengt, biedt de kans dat er iets wezenlijk nieuws ontstaat. Het chaordische (op de grens tussen chaos en orde) laat ruimte voor een grote diversiteit, brengt ons vaak in een weerstand of een ‘kreukzone’, maar dan kan de emergentie zijn werk doen. Dan kunnen we van een Groots Gemene Deler –die altijd klein is – naar het Kleinst Gemeen Veelvoud – wat dus groter is én alles omvat.

Julie had het allemaal mooi uitgetekend de dag voordien en loodste iedereen hierdoor. Ze benadrukte nogmaals dat dialoog pas lukt als we het gevecht, de discussie achterwege laten, maar denken in “én – én”, diep luisteren en de verschillende draadjes door mekaar weven.

IMG_4092

Dit weven – het weven van een web zonder voorafgaand plan – was een metafoor die we in onze voorbereiding veel hadden gebruikt. Er zijn zo veel mensen op één of andere manier bezig met transitie; wat kan er niet ontstaan als we meer bedacht zijn om de andere velden mee te betrekken in onze projecten? Ergens was dat onze hoop voor deze dag, en zowel het World Café als de Open Space was een aanzet in deze richting. We sturen niet in de richting van het ontstaan van een bepaald soort initiatief, wij willen vooral ruimte en tijd creëren die de

IMG_3964

zelforganisatie kan bevorderen. Ruimte waar passie, verantwoordelijkheid, initiatief en engagement optimaal tot hun recht kunnen komen.

Het leuke vond ik dat het belang van goede vragen werd onderkend. Dat is inderdaad iets waar elke hosting team – van eender welk project of initiatief – veel tijd aan besteed. Het is één van de pijlers van hosting, en ook wat het vaak verschillend maakt van begeleiding (of faciliteren). Hosts zijn geen experten in antwoorden, maar verstaan de kunst om (grote) groepen van mensen door ‘conversations that matter’ in betekenisvolle dialoog te laten evolueren tot het opnemen van initiatief en zinvolle actie. De vraag/vragen waarrond je mensen laat praten, en hoe de vraag is geformuleerd maakt of kraakt zo’n dialoog, omdat het een smal of ruim kader biedt, al of niet beperkende vooronderstellingen aan het licht brengt.

In het oogsten van het proces van het World Café – niet het oogsten van de inhoud dus – was een opmerkelijk moment. In het vuur van zo veel goede ideeën en veel gepraat stelde één tafeltje voor om 1 minuut stilte toe te laten. Wat we prompt deden en velen van ons weer/meer in ons lichaam bracht. Het was voor mij een aanduiding dat we misschien te veel in ons programma wilden stoppen… dat we te weinig het eerste principe van Art of Hosting hadden ingebouwd: Wees aanwezig. Ik moet mezelf er altijd aan herinneren dat voor vele mensen aanwezig zijn in hoofd, lichaam en gevoel niet gewoon of evident is… We hadden gerust enkele korten stukjes hier rond kunnen inlassen… volgende keer beter!

Voor mij was de stilte voelbaar, niet alleen de afwezigheid van praten, maar wel de collectieve aandacht voor de kwaliteit van stilte en rust… Wat als we die kwaliteit zouden kunnen vasthouden als we gesprekken voeren en de dingen kunnen uitspreken die dan opborrelen, ook al hebben we ze nooit eerder zo gedacht of uitgesproken? Rik nam over en bracht ons weer in een cirkel.

IMG_4096

Bijna middag. Tijd voor Open Space. De overkoepelende vraag was: Transitie is bezig, hoe kan ik mee het verschil maken om het in een goede/betere/gewenste richting te sturen? Een oproep weer tot het volgen van je eigen passie en het zelf verantwoordelijkheid nemen daarvoor. En die passie was duidelijk aanwezig! Op vrij korte tijd werden 1à à 12 sessies aangekondigd; en zoals meestal: moeilijk kiezen want zo veel interessants! Wat ik mij nog herinner uit het hoofd:
– vraag en aanbod samenbrengen

IMG_3959

– transitie en scholen
– begeleiden van transitie en geld verdienen
– een sessie buiten die in de gang eindigde
– ikzelf bood een leermoment aan rond Chaordisch Pad
– ……. (hiernaast enkele andere)

Broodjes werden vlug verorberd tijdens een half uurtje pauze en meteen ging een eerste ronde sessies van start. Een uurtje later de tweede ronde. Intense gesprekken, iemand rustig op zichzelf… iedereen haar/zijn eigen

IMG_3958

energie volgend… de wet van de twee voeten: leren of bijdragen, anders weg!

Het samenbrengen van de vele sessies is altijd een moeilijke opgave in een kort tijdsbestek. Toch vond ik de korte 1 minuut aankondigingen én de extra tijd voor het gallerijbezoek wel geslaagd. Alleen weer te kort. Ik voelde me als een schooljuf om onze tijdsplanning toch min of meer aan te houden. Dan volgde ook nog een rondje Acties! Het maakte indruk vond ik, zo veel dingen die op stapel staan waar we later nog van zullen horen. (ze mogen altijd op deze blog verschijnen – laat maar weten!)

IMG_4097

Langzaamaan gingen we uitbollen. Tijdens de voorbereiding hadden we ervoor gekozen op ruim tijd te nemen om terug te kijken op de dag en te kijken naar het grotere geheel. Het grotere verhaal hadden we het genoemd. Eerst even individuele tijd voor persoonlijke reflectie: Wat is het grotere verhaal dat je hier ziet ontstaan en hoe gaat dat je werk beïnvloeden? Delen in groepjes van drie en dan een gezamenlijke oogstrond. Zeer veel, mooie, diepe, inspirerende punten werden verwoord…
… het transitie-concept werkt blijkbaar verbindend (ook al hebben we het niet gedefiniëerd!)
… we zijn blijkbaar – als beweging/stroming – volwassen geworden en hoeven geen gelijke meer te halen of ons te verdedigen.
… de vele perspectieven en experimenten kunnen daardoor naast mekaar bestaan en mekaar bevruchten: de vrucht van diversiteit én het advies: werk nooit alleen!
… de draadjes – het mycelium – tussen de paddestoelen zijn voelbaar
… en iedere paddestoel is zijn eigen klein verhaal
… vanuit goesting!!!
… het geheel is zichtbaar, maar niet overzichtbaar
… proces en inhoud; structuur en cultuur gaan hand in hand
… het ‘is’ geen verhaal, maar het verhaal ontvouwt zich en het pad vormt zich
… wat zou goede voeding zijn voor dit mycelium?

IMG_3988

Goede verhalen zijn een ongemeen sterk middel om dingen los te zetten, ze zijn een bijl om het bevroren meer in onszelf te lijf te gaan. (Franz Kafka)

Tijd om af te ronden…
ieder nog één woord…
met de tonen van Rik op de handpiano…

Het smaakte naar meer en langer.
(nog meer foto’s hier)

Nieuwe Open Leerdag!

Al zeggen we het zelf, onze eerste Open Leerdag in juni was een succes. Daarom nu een tweede versie rond het thema: Leven in Transitie: alle hens aan dek?!? Hier een deel van de uitnodiging:

Transitie, veerkracht, duurzame ontwikkeling, …


Het zijn woorden en concepten waarop maatschappelijke veranderingsprocessen steeds meer gebaseerd zijn. Dat geldt voor de transitiesteden en –gemeenten waarbij actieve burgers zich klaar maken voor een oliearme samenleving. Steden, provincies en regio’s willen klimaatneutraal zijn. Transitiearena’s rond duurzaam materialenbeheer (Plan C) en duurzaam wonen en bouwen (Duwobo) brengen actoren vanuit verschillende hoeken samen om aan doorbraken te werken. Ook het midddenveld organiseert zich om haar steentje bij te dragen. Doorbraken, waarvan ook sprake is in Vlaanderen in Actie en de Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling, en waarmee de Vlaamse overheid een competitieve, duurzame regio wil realiseren. Transitie van een hele gemeenschap lukt niet alleen met technologische doorbraken, maar ook niet alleen met individuele acties of structurele veranderingen. Het is eigenlijk een culturele transformatie die alle velden beroert. Zo’n culturele omslag laat zich niet sturen of managen, maar is gebaseerd op principes zoals zelforganisatie en adaptief leren. Dat roept heel wat vragen op.

Kennen we de voorwaarden voor een geslaagd co-creatief partnerschap ten dienste van het geheel?
Stimuleren de grote transitie-initiatieven zelfsturend ondernemerschap?
Wat soort leiderschap is effectief in transitieprocessen?
Hoe laten we dingen organisch groeien, waardoor de meest geschikte initiatieven op het juiste moment tevoorschijn komen en mekaar bevruchten?
Hoe en waar leren we van en met elkaar?

Mensen bijeenbrengen en hen de ruimte geven om met elkaar te spreken over wat er werkelijk toe doet en samen te leren en te reflecteren, ervaren we als een essentiële stap hierin.
We nodigen daarom iedereen die met deze vragen begaan is uit voor een Open Leerdag. Een dag om stil te staan en te ontdekken wat er nog meer mogelijk is, nu en in de toekomst.

Het geheel kadert in de Art of Hosting. Dit is de spreeknaam voor een set van methodieken, een trainingsprogramma en een internationaal netwerk van mensen die voortdurend zelforganisatie en reflectie toepassen in leven en werk. Ook in Vlaanderen.
Op het programma:
• ontdekken wie en wat allemaal begaan is met transitie in Vlaanderen
• kennismaken met methodieken voor zelforganisatie en collectieve reflectie
• wat we leren meteen toepassen en in de ervaring bouwen aan bestaande en/of nieuwe projecten
• ons laten inspireren door elkaars projecten, plannen en realisaties
Graag tot woensdag 20 oktober!

Erik, Ivo, Julie, Ria en Rik

Locatie: La Foresta, Leuven
Contact: aohvlaanderen@gmail.com
Practische gegevens en inschrijven

Transitie en échte gesprekken

Vier mensen kwamen bij mekaar najaar ’09 omdat actieonderzoek hen werkelijk boeide. Dieper doorgaand op wat hen werkelijk verbond en wat ze dan wel wilden onderzoeken, werd duidelijk dat ze samen willen bouwen aan ‘de nieuwe wereld’ in Vlaanderen. Zo werd de kerngroep van Levend Vlaanderen geboren, niet vanuit planning, maar vanuit passie (en ziel?), verantwoordelijkheid en échte gesprekken.

Gesprekken die er toe doen.
Gesprekken waarin onze diepste hoop en onze grootste angst samen komen.
Gesprekken rond thema’s waarrond werkelijk iets op het spel staat.

Wat staat er eigenlijk op het spel in Vlaanderen?
De politiek? De natuur? De multiculturele samenleving? De buurten? Onze economie? De jongeren? Onze gezondheid? De vergrijzing? De steden?

Wij denken dat alles in onze maatschappij in transitie is naar iets nieuws, iets wezenlijk anders. Om daar zicht op te krijgen, om daar een stap in te nemen – en niet slechts af te wachten – zijn er échte gesprekken nodig om samen de nieuwe betekenis te ontdekken en vorm te geven. Werkelijk samen. Op een nieuwe manier samen. Op een échte manier samen.

Transitie is zien wat niet meer dienstig is en dat zorgzaam laten afsterven, en is zien wat nog wel bruikbaar is en dat meenemen in de nieuwe vorm.
Transitie is ophouden te verwachten dat anderen – de politiek of de ondernemingen – het zullen oplossen. Het is opstaan als actieve en betrokken burgers zodat andere partners kunnen inhaken op onze initiatieven. In de literatuur heet dat de derde generatie burgerparticipatie. De eerste generatie waren onze sport- en cultuurraden; de tweede generatie zijn de participatieprocessen, de referenda, de ombudsdiensten. En iemand vroeg zich af of de vierde generatie dan ambtenarenparticipatie zou heten…

Vele lokale initiatieven (Centrum Waerbeke, transitie, De Genks en vele andere die ik niet persoonlijk ken) zijn als zichtbare paddenstoelen in ons Vlaams landschap en wij willen het mycelium – de ondergrondse, dunne draadjes die de paddenstoelen/bloemen verbinden – versterken en laten groeien. Om samen te leren en samen bredere processen op gang te brengen, ze te dragen en ze te begeleiden.